Analytics er ledelsens rygrad

Avaleo Analytics er det fleksible informationssystem og ledelsens rygrad. Med Avaleo Analytics ser ledelsen det hele.

Systemet giver overblikket og viser tydeligt, hvordan ydelser, økonomi og resultater hænger sammen med omsorg og vagtplaner.

Omsorg styrer hjemmeplejen

Avaleo Omsorg styrer kommunens opgaver inden for både hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Let og enkelt.

Du kan smidigt følge dine plejeforløb. Lægge planer. Sende påmindelser ud. Ajourføre handleplaner. Og meget mere.

Sundhed til sundhedsindsatsen

Avaleo Sundhed understøtter kommunens sundhedsindsats. Et system, der gør det let at holde sammen på komplekse borgerforløb.

Du styrer med overblik om der må trænes, rehabiliteres eller gives kronikerforløb - både lige nu og fremadrettet.

Myndighed - alt i ét system

Avaleo Myndighed er et webbaseret sagsbehandlingssystem, der sikrer sagens rette gang på tværs af fag og lov.

Systemet sørger for at ydelser visiteres og bestilles korrekt inden for både omsorg, sundhed og det sociale område.

Additional information