Omsorg styrer hjemmeplejen

Avaleo Omsorg styrer kommunens opgaver inden for både hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Let og enkelt. Du kan smidigt følge dine plejeforløb. Lægge planer. Sende påmindelser ud. Ordne kørelister. Se stamdata, journaler og medicinkort. Og ajourføre handleplaner.

I selv den mindste detalje har du styr på dine borgere. Fra indsatsen er leveret til leverandøren er betalt. Du dokumenterer dine forløb. Og der opstår ikke huller i dine sager. Blandt andet fordi du har en god oversigt over dine borgere med dynamiske lister, som du nemt kan gå ind og ud af på forskellig vis.

Tag nu handleplan og journal. Du indtaster din dokumentation i skemaer i forhold til borgerens handleplan. Du definerer selv hvilke data, du ønsker at se i journalen, ved at bruge filtre. Borgerens handleplan sikrer at målene nås. Og journalen er dit redskab til at orientere om ændringer i borgerens situation.

Alle informationer om borgeren samles, så det er let både at koordinere og kommunikere på tværs af organisation og fag. Alle arbejder mod de samme mål. Og samtidig er systemet fuldstændig integreret med din kommunes måde at håndtere arbejdsprocesser, sagsforløb og indsatser på.

En ny it-verden, hvor plejeforløbet er i fokus, åbner sig. Fra borgeren henvender sig om hjælp, til afgørelsen er truffet og kvaliteten følges op. Velkommen til Avaleo Omsorg.